Tabliczki znamionowe

Zapewniamy możliwość nabycia tabliczki znamionowej do maszyn Genie.

Warunkiem uzyskania tabliczki znamionowej jest przedstawienie dokumentu potwierdzającego legalność nabycia maszyny.

Zapytania prosimy przesyłać drogą e-mailową pod adres czesci@gizo.pl